Bedrijf

Hengstenhouderij Wouters is aangesloten bij de

Bond van KWPN Hengstenhouders.

 

Zo ook gelden de volgende algemene voorwaarden:

Het dekken of insemineren van merries geschiedt onder algemene voorwaarden van de bond van KWPN hengstenhouders, zoals gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, d.d. 2 april 1976 en/of daarna gedeponeerde wijzigingen en/of aanvullingen.

Gaarne vroegtijdig bespreken, inseminaties dienen telefonisch een dag van tevoren worden besteld of uiterlijk ’s morgens tot 9.00 uur!